schaduw

(Aankomend) raadsadviseur
Gemeente Son en Breugel

WO   |   Maximaal €4494   |   Schaal 10   |   Regulier   |   Vast   |   32 uur
Solliciteer (t/m 27-6-2021)

Vind je het werken in een dynamisch politiek-bestuurlijke omgeving uitdagend ?
Ben je bekend met het werkterrein van de gemeenteraad, het politieke besluitvormingsproces en de rol van de griffie hierin? Blijf je onder tijdsdruk en hectiek, rustig en effectief? Plannen en organiseren zit bij jou in je bloed. Ben je een teamspeler die een bijdrage wil leveren aan de doorontwikkeling van de griffie?


Dan zoeken wij jou!


(Aankomend) raadsadviseur
(32 uur per week, salarisschaal 10)


Wie zijn wij?
Son en Breugel is een groene, Brabantse gemeente met ruim 17.000 inwoners waar het goed wonen, werken en verblijven is. De ligging van bedrijvenpark Ekkersrijt binnen de gemeentegrenzen, zorgt ook voor stedelijke bedrijvigheid en bijpassende (milieu)uitdagingen. Vanuit ons nieuwe kantoorgebouw in het centrum van Son en Breugel werken we met 80 collega’s samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners aan onze lokale opgaven op het gebied van klimaat, energie en verduurzaming, welzijn, wonen en zorg, veiligheid en mobiliteit. Onze kernwaarden zijn: betrouwbaarheid, eigenaarschap, daadkracht, saamhorigheid en denken in mogelijkheden.


Onze gemeenteraad
De gemeenteraad van Son en Breugel bestaat uit 17 leden, verdeeld over 7 fracties. Er zijn 4 wethouders die met de burgemeester het college van B&W vormen. De gemeenteraad wil de werkwijze van beleid- en besluitvorming door raad en college verbeteren. Dit betekent inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers eerder en beter betrekken bij beleidsvorming. Het vergaderstelsel volgt deze ambitie. In mei van dit jaar is de raad gestart met een vernieuwende manier van vergaderen. In plaats van de gebruikelijke commissie- en raadsvergaderingen, vergadert onze raad via Politieke Avonden. Tijdens zo’n avond is iedereen welkom en wordt over diverse onderwerpen gesproken. Er worden niet alleen besluiten genomen. Er komen ook onderwerpen ‘beeldvormend’ of ‘oordeelsvormend’ aan de orde. De griffie vervult een spilfunctie bij de uitrol en organisatie van deze Politieke Avonden.


Wat ga je doen?
Je komt terecht in een griffieteam bestaande uit drie personen, te weten de griffier, de
raadsadviseur en een communicatiemedewerker.
Je start als tijdelijk vervanger van de huidige raadsadviseur, die wegens zwangerschapsbevallingsverlof afwezig is tot medio januari 2022. Bij gebleken geschiktheid kunnen de werkzaamheden voor de griffie dan worden voortgezet met het perspectief de huidige raadsadviseur op te volgen.


Je adviseert de gemeenteraad en individuele raadsleden en burgerleden bij de uitvoering van hun taken. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over procedures en over de betrokkenheid van de raad bij onderwerpen.


Je bent medeverantwoordelijk voor de organisatie van de Politieke Avonden. Zo bereid je de agenda van de beraadslagingen voor en legt deze ter bespreking voor aan de
agendacommissie. Je bent als griffier aanwezig bij Politieke Avonden, bewaakt het
afhandelen van genomen besluiten en toezeggingen, en wikkelt deze af. Dit vraagt een
flexibele instelling van je wat betreft werktijden en inzet (ook beschikbaarheid in de
avonduren). Daarnaast fungeer je als sparringpartner voor de raadsgriffier en raadsleden, en vervang je de raadsgriffier in voorkomende gevallen.


Wie ben jij?
Je bent een gedreven adviseur die zich gemakkelijk beweegt binnen een gemeentelijke
organisatie. Jouw goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne komt hierbij goed van pas. Met een kritische blik schakel je makkelijk binnen de dynamische context van verschillende politieke belangen en gevoeligheden. Je bent een stevige persoonlijkheid met een dienstverlenende werkhouding die proactief bijdraagt aan de ontwikkeling en positionering van de gemeenteraad en de griffie.


Wat breng je mee?
Naast de genoemde persoonlijkheidskenmerken en kernwaarden vragen wij het volgende:
 Academisch werk - en denkniveau;
 Kennis / ervaring op het gebied van juridische aangelegenheden;
 Ervaring met het werken bij de overheid;
 Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.


Wij bieden:
Een zeer uitdagende baan in een organisatie in ontwikkeling, die zich kenmerkt door een bedrijfsmatig karakter, korte communicatielijnen en een goede en open werksfeer.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring en bedraagt maximaal € 4.494,-
bruto per maand (schaal 10) bij een 36-urige werkweek (salarispeil 1 oktober 2020). In ons beloningsbeleid kennen wij de mogelijkheid van het toekennen van een
functioneringstoelage. Het betreft een functie voor 32 uur per week, op termijn is
urenuitbreiding bespreekbaar.


Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Moniek Weerts, raadsadviseur, via 06 40 90 31 93. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Anouk Sandig, P&O adviseur, via 06 55 1044 79.


Wil je solliciteren?
Ben jij de enthousiaste nieuwe collega die wij zoeken? Ga dan naar
www.werkeninzuidoostbrabant.nl en stuur je sollicitatie in vóór 28 juni 2021.
Je kunt je sollicitatie richten aan mevrouw Moniek Weerts.


De kennismakingsgesprekken staan gepland op 1 juli 2021.

Contactpersoon sollicitatie

Anouk Sandig
HR Adviseur
(06) 20491384
a.sandig@dienstdommelvallei.nl

Contactpersoon vacature

Moniek Weert
Raadadviseur
+31499491435
m.weerts@sonenbreugel.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Midden-Brabant?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website